ZIEDLEJAS_ATKLAJSEVI (49).jpg

Darba kolektīviem

Neatkarīgi, vai esat uzņēmums, Nevalstīskā valsts organizācija (NVO) vai valsts iestāde, mēs varam palīdzēt gūt citu skatījumu uz ikdienā notiekošo. Paralēli nodarbībām, mēs dalāmies arī ar savu redzējumu uz mikroklimata virzību un līderiem.

 

Kā saliedēt darba kolektīvu?

Neatkarīgi vai esat uzņēmums, nevalstiskā organizācija vai valsts iestāde, mēs varam palīdzēt gūt citu skatījumu uz ikdienā notiekošo. Paralēli nodarbībām mēs dalāmies arī ar savu redzējumu uz mikroklimata virzību un līderiem.

 
 
  1. līmenis - Uzlādējoša kopā būšana

Pirmo līmeni veido iedvesmojoša un motivējoša kolektīva kopā būšana, piefiksējot atslēgas mirkļus šīs sajūtas radīšanai un noturēšanai.

Piemērots: Līdz 100 cilvēkiem, grupās līdz 20 cilvēkiem.

Ilgums: 2-6 stundas.


 

2. līmenis - Saliedēšana un potenciāla izzināšana

Otro līmeni veido ieskats un praktiska darbošanās ar komandu veidojošajiem elementiem, kas ir iepazīšanās citā vidē, kopēju izaicinājumu pieņemšana, to pārvarēšana un piedzīvotā izvērtēšana ar mūsu pasniedzēju līdzdalību un ieteikumiem.

Piemērots: Līdz 60 cilvēkiem, grupās līdz 16 cilvēkiem.

Ilgums: 4-8 stundas


 

3. līmenis - Iešana dziļumā

Nopietns darbs ar komandu un katram dalībniekam ar sevi.

Piemērots: Līdz 32 cilvēkiem, grupās līdz 16 cilvēkiem.

Ilgums: Vismaz 2 pilnas dienas.